Πρεσβεία Αυστραλίας
Ελλάδα
Βουλγαρία, Ρουμανία

Contact us

Contact us

DFAT head office in Canberra

Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade

Address:
RG Casey Building
John McEwen Crescent
Barton ACT 0221 Australia

Switchboard: +61 2 6261 1111

Smartraveller

Getting help overseas

Australian passports

Australian Passport Office

Πρεσβεία Αυστραλίας, Αθήνα

Διεύθυνση Πρεσβείας, Χάρτης και Στοιχεία Επικοινωνίας